Податковий аудит - Рулим только вперед

Податковий аудит

У відповідності до українського законодавства всі податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток та інші податкові звіти підписуються керуючим директором компанії та головним бухгалтером. Відповідальною особою за організацію і ведення податкового обліку, а також складання декларацій, є головний бухгалтер.

У той же час, виконавчі директори, як правило, не є експертами у галузі оподаткування та сконцентровані головним чином на питаннях реалізації, виробничої діяльності та технологічних процесів. В результаті, вони делегують технічну сторону складання податкової звітності головному бухгалтеру, але при цьому несуть повну відповідальність за її правильність. Діючи таким чином, директора приймають на себе певний персональний ризик, який вони іноді мінімізують за допомогою такого інструменту як податковий аудит. Такий аудит, за своєю суттю, передбачає перевірку роботи головного бухгалтера за певний період.

податковий аудит Alt завжди демонструють високий рівень виконання при оцінці системи організації податкового обліку компанії. Наш практичний досвід показує, що, принаймні, половина помилок у податкових деклараціях викликана недоліками системи організації податкового обліку і тільки інша половина – людським фактором.

В результаті податкового аудиту наші клієнти отримують докладний Внутрішній Звіт для Менеджменту, який складається з наступних розділів:

Опис системи організації податкового обліку: виявлені недоліки і системні помилки; рекомендації з удосконалення системи;

Оцінка кваліфікації головного бухгалтера та іншого персоналу відділу податкового обліку;

Перелік виявлених помилок та відсутніх документів; рекомендації з виправлення помилок та відновлення документів;

Потенційні податкові ризики, пов’язані з певними операціями, контрактами або рішеннями; Загальна оцінка податкового положення компанії.

3. Податковий аудит – один із найбільш запитуваних видів аудиторських послуг

Перевірка бухгалтерського та податкового обліку в частині:

відповідності систем бухгалтерського та податкового обліку вимогам чинного законодавства;

постановки бухгалтерського та податкового обліку;

правильності формування бази оподаткування, нарахування та сплати податку на прибуток, ПДВ, податку з доходів фізичних осіб, нарахувань та утримань до пенсійного фонду та фондів соціального страхування та інших податків і зборів за визначений період часу;

надання допомоги у складанні декларацій з податку на прибуток та ПДВ, звітів до пенсійного фонду та фондів соціального страхування та інших форм звітності;

відновлення бухгалтерського та податкового обліку;

аудиторського супроводу;

виявлення відхилень та надання допомоги по виправленню помилок і складанню уточнюючих розрахунків;

надання консультацій по актах перевірок контролюючих органів, а також надання допомоги в складанні заперечень по них;

оптимізації оподаткування.

Податковий аудит дасть можливість вчасно виправити допущені помилки в нарахуванні податків і зборів, в результаті чого суттєво заощадити на штрафах і таким чином зберегти бізнес клієнта.

Усунення суттєвих помилок дасть можливість також уникнути кримінальної відповідальності керівника та головного бухгалтера, передбаченої ст. 212 Кримінального кодексу України.

Проведення податкового аудиту попередить небажані фінансові наслідки перевірок податкової служби.

При необхідності може бути проведена постановка податкового обліку, яка мінімізує податкові ризики.

Цей етап роботи може в подальшому продовжити аудиторський супровід.

Складовою аудиторського супроводу є щоквартальна підготовка аудиторами фірми податкових декларацій з податку на прибуток. Особлива цінність цієї послуги полягає в її оперативності – до граничного терміну подачі декларації, передбаченого законодавством.